COPYRIGHT

 

Peppie's Deco & Hobby bezit alle rechten met betrekking tot de website Peppies-hobby.nl. Peppies-hobby.nl is enkel bestemd voor eigen of intern gebruik van de klanten. Het is niet toegestaan om de site te verveelvoudigen, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Peppie's Deco & Hobby.

 

De site Peppies-hobby.nl is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De reviews die door gebruikers/klanten geschreven worden, weergeven enkel en alleen de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Peppie's Deco & Hobby is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de reviews.

 

Alle woord-, beeldmerken en productbeschrijvingen op deze site zijn eigendom van Peppie's Deco & Hobby, tenzij dit anders is aangegeven. Het is te allen tijde verboden om zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van deze woord-, beeldmerken en productbeschrijvingen.

 

Als geconstateerd wordt dat foto's, productbeschrijvingen zonder schriftelijke toestemming van Peppie's Deco & Hobby toch gebruikt worden, verbeurt u jegens Peppie's Deco & Hobby, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat Peppie's Deco & Hobby enige schade aannemelijk hoeft te maken, €500,- per foto, per productbeschrijving of per gebruikte tekst vermeerderd met de volledige door Peppies-hobby.nl te maken kosten om haar rechten te handhaven, onverminderd de verplichting om het gebruik van de foto('s) of productbeschrijvingen op eerste aanzegging te staken en gestaakt te houden. Peppies-hobby.nl zal in deze haar rechten handhaven.

 

Het is niet toegestaan om de site te framen. Peppie's Deco & Hobby acht zich niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

 

Toepasselijk recht


Op de informatie op Peppies-hobby.nl en de verkoopovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.